Účetnictví na dálku

Menu
Zpracuji Vám výkazy dle zákona a vašich individuálních přání  
 • účetní deník
 • hlavní kniha
 • agendy pokladen, faktur, bank a interních dokladů
 • sklady 
 • majetek
 • mzdy
 • možnost přehledného sledování nákladů a výnosů členěných na střediska, činnosti a zakázky
 • pohyby na jednotlivých účtech
 • sestavy účetní závěrky v plném i zjednodušeném rozsahu
 • podklady pro daň z příjmu 
 • možnost vedení další evidence dle přání