Účetnictví na dálku

Menu
Zpracuji Vám mzdy z pracovního poměru, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce atd.,  výkazy dle zákona a vašich individuálních přání  
  • Personalistika
  • Zpracování mezd 
  • Mzdové listy
  • Rekapitulace
  • Přehledy pro zdravotní pojišťovny a sociální pojištění
  • Výpočet daně z příjmu
  • Evidenční listy pro sociální pojištění
  • Zpracování vyúčtování daně z příjmu, srážkové daně a příloh pro finanční úřad