Účetnictví na dálku

Menu
Reklamní sdělení
HRNECKY.CZhttps://www.hrnecky.czKeramika do kuchyně i do zahrady. Kvašáky, hrnečky, sošky vodníků. Majolika. Keramické kurzy.
Jsme výhradním dovozcem pomůcek https://www.guamani.czJsme výhradním dovozcem pomůcek pro výcvik psů "Z Polytanu SK" pro Českou republiku. Z
english1to1 - výuka angličtinyhttps://www.english1to1.czSPEAKING IS EASY - obecná a obchodní angličtina, konverzace, děti, maturanti, Cambridge zkoušky.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR. Firma: Michaela Dvořáková jako zpracovatel osobních údajů o zákaznících a obchodních partnerech, tímto prohlašuje, že: 1. Uchovává pouze ta data, které jsou vyžadována zákonem nebo jsou nutná pro provoz a zabezpečení firmy a poskytovaných služeb. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje, které jsou veřejně a dobrovolně prezentovány v obchodním a živnostenském rejstříku, na webových stránkách obchodních partnerů, případně jiných veřejně dostupných registrech – zejména název a sídlo, jméno, příjmení a adresa, IČO, DIČ, e-mail a telefonní číslo. 2. Získaná data využívá v rozsahu nezbytném pro plnění obchodních smluv a plnění právní povinnosti – evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ a pod. 3. Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám mimo smluvní partnery. 4. Nevyhledává a ani jinak nezískává data o zákaznících a obchodních partnerech, kromě informací z veřejných zdrojů. Žádným způsobem tato data neshromažďuje, nevyhodnocuje a nepoužívá pro marketingové účely. 5. Po skončení obchodní smlouvy a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato automaticky vymazána a to nejpozději po 10 letech. 6. Zavedla technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení GDPR, aby zajistila a byla schopna kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 7. Data zpracovává transparentně, korektně a v souladu s Nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů. Z výše uvedených bodů a podmínek stanovených GDPR vyplývá, že firma Michaela Dvořáková nepotřebuje zvláštní souhlas zákazníků a obchodních partnerů s podmínkami GDPR. Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR je Michaela Dvořáková. Se všemi dotazy a požadavky týkajících se GDPR se obracejte na email: info@ucetninadalku.cz

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah