Účetnictví na dálku

Menu
Zpracuji Vám přiznání s přílohami a výkazy dle zákona:
  • přiznání k DPH řádná, dodatečná, opravná řádná i opravná dodatečná, režim přenesené daňové povinnosti z pohledu odběratele i dodavatele atd.
  • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti s přílohami
  • roční vyúčtování srážkové daně