Účetnictví na dálku

Menu
Zpracuji Vám výkazy dle zákona a vašich individuálních přání       
 
 • účetní deník 
 • pokladna
 • závazky
 • pohledávky
 • majetek
 • bankovní výpis
 • interní doklady
 • skladová evidence
 • přehled příjmů a výdajů
 • uzávěrka
 • podklady pro daň z příjmu
 • poradenství
 • možnost vedení další evidence dle přání